Panostajan kertauskurssi

PANOSTAJAN KERTAUSKURSSI

Panostajan pätevyyskirjoista annetun panostajalain 423/2016 ja 14§
mukaan panostajien on suoritettava lupakirjansa uudistamiseksi kertauskurssi.
Kurssin kestoksi on määrätty 8 tuntia.

KURSSIMAKSU

Kurssin hinta on 190€ + alv. Sitovat ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen kurssia. Kurssin hintaan sisältyy luentomateriaali, kahvi- ja ruokailutarjoilu.

KOULUTUKSEN SISÃLTÖ

  • Kurssin avaus
  • Työhistorian kartoitus
  • Räjäytystöitä koskevat lait ja asetukset sekä turvallisuusohjeet
  • Louhintaräjähdysaineet, sytytysvälineet (impulssiletkunallit)
  • Asutuskeskuslouhinta, louhinta ja panostussuunnitelman teko
  • Turvallisuussuunnittelu, riskien hallinta ja vahinkojen estäminen
  • Räjähteiden kuljetus ja -varastointi
  • Koe pätevyyskirjan uusimista varten
  • Lupakirjan uusimisasiat
  • Ruoka sekä kahvitauot yksi (1) tunti

Pidätämme oikeuden muutoksiin