Panostajan kertauskurssi

PANOSTAJAN KERTAUSKURSSI

Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 01.09.2021. Ennen 01.09.2016 myönnetyllä panostajaluvalla ei saa tehdä panostajan työtä enää 01.09.2021 jälkeen, vaikka nykyisessä pätevyyskortissa olisi myöhäisempi voimassaoloaika. Pätevyyskirjan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, kun hakija on suorittanut kertauskurssin ja toimittanut uusintahakemuksen liitteineen.

Panostajan pätevyyskirjoista annetun panostajalain 423/2016 ja 14§
mukaan panostajien on suoritettava lupakirjansa uudistamiseksi kertauskurssi. Kurssin kestoksi on määrätty 8 tuntia.

Sitovat ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen kurssia. Kurssin hintaan sisältyy luentomateriaali, kahvi- ja ruokailutarjoilu.

Koulutusta järjestetään myös yksityisesti, mikäli esimerkiksi koulutustarjonnasta ei löydy sopivaa päivää lupakirjan uusimiseksi.

KOULUTUKSEN SISÃLTÖ

  • Kurssin avaus
  • Työhistorian kartoitus
  • Räjäytystöitä koskevat lait ja asetukset sekä turvallisuusohjeet
  • Louhintaräjähdysaineet, sytytysvälineet (impulssiletkunallit)
  • Asutuskeskuslouhinta, louhinta ja panostussuunnitelman teko
  • Turvallisuussuunnittelu, riskien hallinta ja vahinkojen estäminen
  • Räjähteiden kuljetus ja -varastointi
  • Koe pätevyyskirjan uusimista varten
  • Lupakirjan uusimisasiat
  • Ruoka sekä kahvitauot yksi (1) tunti

Koulutuksen hinta: 170€ + alv (24%)

SEURAAVAT KURSSIT: 

30.08.2021, 04.10.2021, 08.11.2021

Koulutuspaikka: Rusko 21290, Varsinais-Suomi 

23.11.2021

Koulutuspaikka: Järvenpää

JT-Koulutus Ay puh: 044-0556 669

Pidätämme oikeuden muutoksiin