Räjäytystyön vastuuhenkilö

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja, joka mahdollistaa toimimisen räjäytystyön johtajana asetuksen 644/2011 vaatimusten mukaisesti. Räjäytystyön vastuuhenkilö kykenee johtamaan työmaan räjäytystyöt taloudellisesti turvallisuudesta huolehtien.

Kohderyhmä

Räjäytystöitä johtavat, ylipanostajan lupakirjan omaavat henkilöt. Nuoremman panostajan koulutuksen saaneet insinöörit, teknikot ja vastaavan koulutuksen saaneet, joiden koulutuspohjalla voidaan hakea vastuuhenkilön pätevyyttä kurssin jälkeen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto 40h

  • Räjäytystöitä koskevat lait ja asetukset
  • Louhintatyön suunnittelu, valmistavat työt, työmaan perustus
  • Vakuutukset, kustannuslaskenta
  • Työn organisoiminen ja johtaminen, tiedon kulku ja yhteydenpito
  • Räjähteiden kuljetus sekä työmaavarastointi
  • Turvallisuussuunnittelu ja kivien sinkoilun estäminen
  • Riskien arviointi,riskianalyysit ja ympäristöselvitykset, louhintatärinät
  • Räjäytystyönjohtajana toimiminen
  • Kokeet

Koulutuksen hinta 650€ + Alv ,sisältäen ruokailun ja kahvituksen x2 sekä lisäksi kuulustelumaksu 70€ / henkilö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen koulutuksen aloitusajankohtaa.

Lisätietoa koulutuksen järjestämisestä

JT-Koulutus Ay puh: 044-055 6669

Sähköposti : asiakaspalvelu@jt-koulutus.fi

Vahvistuksen ilmoitumisesta kurssille lähetämme sähköpostitse.

Kurssille ilmoittautumisia vastaanotetaan sähköpostitse.

Koulutusaika: päiväopiskelu.

Koulutuspaikka: Rusko 21290, Varsinais-Suomi