Räjäytystyön vastuuhenkilö

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja, joka mahdollistaa toimimisen räjäytystyön johtajana asetuksen 644/2011 vaatimusten mukaisesti. Räjäytystyön vastuuhenkilö kykenee johtamaan työmaan räjäytystyöt taloudellisesti turvallisuudesta huolehtien.

Kohderyhmä

Räjäytystöitä johtavat, ylipanostajan lupakirjan omaavat henkilöt. Nuoremman panostajan koulutuksen saaneet insinöörit, teknikot ja vastaavan koulutuksen saaneet, joiden koulutuspohjalla voidaan hakea vastuuhenkilön pätevyyttä kurssin jälkeen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto 40h

  • Räjäytystöitä koskevat lait ja asetukset
  • Louhintatyön suunnittelu, valmistavat työt, työmaan perustus
  • Vakuutukset, kustannuslaskenta
  • Työn organisoiminen ja johtaminen, tiedon kulku ja yhteydenpito
  • Räjähteiden kuljetus sekä työmaavarastointi
  • Turvallisuussuunnittelu ja kivien sinkoilun estäminen
  • Riskien arviointi, riskianalyysit ja ympäristöselvitykset, louhintatärinät sekä mittarien oikea asentaminen kohteeseen
  • Räjäytystyönjohtajana toimiminen
  • Koe

Seuraava kurssi: Sopimuksen mukaan

Koulutuspaikka: 21290 Rusko, Varsinais-Suomi

Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään viisi henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen koulutuksen aloitusajankohtaa. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 50% kurssihinnasta ja peruuttamatta jättämisestä perimme koko kurssin hinnan.

Koulutusta järjestetään myös tilauksesta yrityksille sopimuksen mukaan.

Lisätietoa koulutuksen järjestämisestä

JT-Koulutus Ay puh: 044-055 6669

Sähköposti : asiakaspalvelu@jt-koulutus.fi

Vahvistuksen ilmoittumisesta kurssille lähetämme sähköpostitse.

Kurssille ilmoittautumisia vastaanotetaan sähköpostitse.

Koulutusaika: päiväopiskelu.

Pidätämme oikeuden muutoksiin